Zamówienia internetowe 5% taniej *Oferta ograniczona czasowo.

O FIRMIE

Jesteśmy firmą, która powstała w roku 1992. Przetwórstwem runa leśnego zajmujemy się od roku 1993. Posiadamy własny zakład przetwórstwa w miejscowości Jedwabno k. Szczytna w województwie warmińsko-mazurskim. Surowiec do produkcji pozyskujemy poprzez własną sieć punktów skupu położonych w ekologicznie czystych i nieskażonych lasach Warmii i Mazur.

Od 2002 roku uprawiamy pieczarki. Produkcja pieczarek oparta o własną pieczarkarnię oraz specjalizowaną kadrę, wiedzę i doświadczenie, pozwala nam oferować grzyby najwyższej jakości, które dostarczamy własnym transportem na rynek polski i niemiecki.

HISTORIA MAZURSKICH GRZYBKÓW

W roku 2020 spółka wdrożyła i uzyskała certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności  ISO 22000:2018

Po za systemem ISO 22000, spółka legitymuje się certyfikatami GlobalGAP i GRASP.

W roku 2019 spółka wybudowała nowy obiekt – mroźnię wraz z zapleczem socjalnym.

W nowym obiekcie posiadamy możliwości szokowego mrożenia oraz system wysokiego składowania zamrożonych produktów.

W roku 2015 spółka przeprowadziła remont kapitalny przetwórni i zaplecza socjalnego.

Od 2002 roku spółka rozszerzyła swoją działalność z obrotu runem leśnym o skup i sprzedaż grzybów uprawowych oraz usługi transportowe, w tym chłodnicze.

W 2000 roku dotychczasowa działalność zmieniła formę prawną, przekształciła się w spółkę z o.o. działającą odtąd pod firmą Mazurskie Grzybki Sp. z o.o.

W 1996 roku wspólnicy zakupili nieruchomość budowlaną w miejscowości Jedwabno i zaadaptowali ją na przetwórnię runa leśnego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku 1993 w formie s.c dwóch braci Marka Fesnak i Grzegorza Fesnak.

ZAUFANIE

Lata działalności zaowocowały zdobyciem wielu certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość produktów

Oferujemy transport międzynarowy

Posiadamy pięć ciężarówek – chłodni, realizujemy przewozy na trasie, Niemcy – Polska

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Jako firma „Mazurskie Grzybki” Sp. z o.o. w Jedwabnie, dążymy do uzyskania jak najwyższego poziomu satysfakcji wszystkich klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów gotowych, przez zrównoważone wdrażanie i kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności.

W tym celu wdrożyliśmy i systematycznie doskonalimy system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego podstawę tworzą programy warunków wstępnych (PRP) oraz zasady analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli (HACCP). Dla uskutecznienia funkcjonowania PRP oraz HACCP systematycznie wprowadzamy elementy kultury bezpieczeństwa żywności poprzez:

  •  zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracowników firmy,
  • kształtowanie ich pozytywnych postaw i zachowań w zakresie higieny produkcji,
  •  systematyczne szkolenia,
  •  skuteczną komunikację we wdrożonym systemie,
  •  stosowanie nowoczesnych technologii,
  •  rzeczową współpracę z organami urzędowej kontroli żywności.

Deklaruję, że opracowany oraz wdrożony w naszej firmie system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zgodny z wymaganiami normy ISO 22000: 2018 i podlega systematycznemu doskonaleniu. Dzięki temu gwarantujemy pełną kontrolę nad zanieczyszczeniami żywności oraz zapewniamy naszym klientom dostarczanie wyrobów spełniających normy w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Wszyscy pracownicy firmy „Mazurskie Grzybki” Sp. z o.o. znają treść niniejszej Polityki i są świadomi swojej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznych wyrobów. Zapewniam, że nasi pracownicy są zaangażowani w higieniczne wytwarzanie produktów gotowych, zgodnie z zakładowymi procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

 

Marek Fesnak – Prezes Zarządu

Polski Polski English English Deutsch Deutsch Русский Русский